About

21/07/2016

AUTHOR

Vesna Tošanović

Zdravo! Ja sam samo još jedna samohrana majka. Njih je dvoje i zovem ih mojim macama. Starija maca ima 18, a mlađa 8 godina. Prije nekoliko godina prošli smo izuzetno težak put i naučili mnoge lekcije.

 

 

0 likes

Author